Logo site retina

Data biedt enorme kansen voor vastgoedorganisaties. Winstmaximalisatie, huurderstevredenheid, beleidsbepaling, compliance. Allemaal onderwerpen waarin het slim gebruik van data direct waarde kan toevoegen aan de organisatie.

Luxs kan uw organisatie helpen de juiste keuzes te maken met behulp van data. De combinatie van kennis en ons online platform zorgen ervoor dat uw organisatie maximaal kan profiteren van alle informatie die reeds aanwezig is en meer. Wij digitaliseren uw vastgoed, koppelen al uw eigen systemen en openbare bronnen en geven de handvatten om het verschil te maken.

Beginnen kan vandaag. Simpel, kleinschalig, maar met maximaal resultaat.

>10%

MINDER KOSTEN

Verlaag uw kosten met het gebruik up-to-date informatie. Inzicht in de prestatie van uw vastgoed, altijd, overal, real-time, voor alle gebouwen. Onze klanten besparen meer dan 10% op hun kosten door minder verspilling van financiele middelen.

80%

BESPARING IN TIJD

Al uw informatie wordt veilig opgeslagen op een plek en is altijd up-to-date. Dit bespaart tijd. Veel tijd. Klanten besteden tot 80% minder aan activiteiten die niet tot hun core business behoren. Tijd die u ook kunt winnen door slim gebruik van data!

100%

VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING

Ook genoeg van het besteden van tijd aan weer nieuwe vormen van wet- en regelgeving? Duurzaamheid, circulariteit, waardebepaling, oppervlaktemetingen. Ieder jaar weer een verassing. Versnel compliancy, draai scenario’s op de impact en zorg ervoor dat u meer tijd kunt besteden aan uw eigen core business. 

100%

OPTIMAAL BELEID

Elke organisatie stelt doelen. Bewaak voortgang en zorg ervoor dat u dingen doet die ertoe doen. Kwantificeer daarnaast impact van nieuwe doelstellingen om beleid te vormen dat ertoe doet.

0
GEBOUWEN
0
UNITS
0
m2
Onze diensten

Luxs stelt u in staat om te beoordelen hoe uw vastgoedvoorraad presteert. Wij koppelen alle data uit uw eigen systemen en verrijken deze data met externe bronnen zodat u inzicht heeft in alle aspecten van uw bezit. Met deze inzichten bent u in staat om integraal te sturen op uw bezit conform eigen doelstelling alsmede wet- en regelgeving.

Alle informatie uit alle systemen op een plek en up-to-date middels slimme koppelingen, financiële informatie, vastgoedinformatie, huurdersinformatie, alle informatie;
Datakwaliteit beheersen middels een beproefde methodiek en actiegerichte dashboards;
Digitalisering van al het vastgoed, omgezet in data;
Oppervlaktemetingen en up-to-date plattegronden volgens de geldende NEN-normen;
Dashboards en rapportages aangepast op de eigen doelstellingen ten behoeve van real-time sturing;
Kwantificeren van de financiële en maatschappelijke waarde van de organisatie op basis van de eigen beleidsdoelstellingen, inclusief scenario’s;
Duurzaamheidsanalyses op basis van actuele informatie over het bezit en scenario’s.
Onze werkwijze

Luxs heeft een unieke methodiek ontwikkeld om informatie in en om uw organisatie inzichtelijk te maken, snel en efficient. Afhankelijk van uw specifieke wensen kan een implementatie binnen zeer korte tijd worden gerealiseerd. U krijgt direct toegang en u kunt vanaf dat moment profiteren van een informatiepositie die u in staat stelt processen effectief en efficient aan te sturen.

In de digitalisatie-fase zorgen wij ervoor dat u elk vastgoedobject digitaal kunt benaderen via ons eigen applicatie. Elk vastgoedobject – woning, kantoor, logistiek, et cetera – wordt gedigitaliseerd en omgezet in data. Deze data geeft u direct inzicht in alle vastgoedinformatie en stelt u in staat deze te bewerken, te analyseren en te visualiseren.

Resultaat.

 • Alle vastgoedinformatie digitaal beschikbaar op één plek;
 • Nieuwe up-to-date plattegronden volgens de geldende NEN-normen;
 • Visualisatie van uw vastgoed in interactieve 2D-plattegronde, 3D en meer.

In de koppel-fase koppelen wij al uw informatie uit de eigen systemen aan het gebouw. Hierdoor heeft u direct inzicht in alle informatiestromen in en om het gebouw. Dit zijn slimme koppelingen die naast systemen lezen of terug kunnen schrijven naar systemen, zodat u altijd in elk systeem kunt beschikken over de juiste informatie om uw processen aan te sturen.

Resultaat.

 • Alle informatie digitaal beschikbaar op één plek;
 • Huidige systemen verrijkt met vastgoedinformatie;
 • Huidige systemen verrijkt met actuele informatie uit andere systemen.

In de verrijk-fase zorgen wij ervoor dat u ook kunt beschikken over alle informatie uit externe bronnen. Dit kunnen openbare bronnen zijn – Kadaster, CBS, Leesbaarometer, et cetera – maar ook bronnen die beschikbaar worden gesteld door leveranciers of andere belanghebbenden – gemeenten, provincie, netbeheerder, et cetera. 

Resultaat.

 • Externe data is beschikbaar in de applicatie van Luxs;
 • Externe data is beschikbaar in uw eigen systemen.

De combinatie van actuele vastgoedinformatie en interne en externe bronnen zorgt ervoor dat wij in de unieke positie zijn om uw datakwaliteit te beoordelen. Maakt u zich zorgen of hetgeen u rapporteert het juiste is? In de controle-fase borgen wij een proces zodat al uw data kan worden gecontroleerd op kwaliteit volgens een beproefde methode. Hierdoor heeft u altijd en overal inzicht heeft in de huidige datakwaliteit binnen uw organisatie. Ook de controle op de AVG behoort hier tot de mogelijkheden!

Resultaat.

 • Dashboard datakwaliteit ten behoeve van actueel inzicht in de kwaliteit van uw data;
 • Actielijsten om datakwaliteit te beheersen en te verbeteren.

De prestatie van het vastgoed is van groot belang in het beoordelen of de doelstellingen van uw organisatie kunnen worden behaald. In de visualisatie-fase zorgen wij ervoor dat u kunt sturen op uw eigen normen en deze die zijn opgelegd door de wet- en regelgever. Het zorgt ervoor dat u altijd datgene kunt doen wat maximaal bijdraagt aan uw organisatie.

Resultaat.

 • Dashboards ten behoeve van operationele, tactische en strategische sturing, inclusief scenario’s.

"Maak als vastgoedorganisatie de juiste keuzes op basis van slimme data"

Over Ons
INNOVATE. EMPOWER. DREAM.

Onze innovatieve SaaS oplossingen maken informatie eenvoudig, integraal en visueel beschikbaar. Wij stellen organisaties in staat om met de nieuwste technologieën de juiste keuzes te maken. Deze keuzes komen voort uit informatie van de juiste kwaliteit, die direct bijdragen aan de doelen van de organisatie. Op deze manier geven wij alle betrokkenen, van eigenaar tot huurder, van beheerder tot ketenpartner de handvatten om het verschil te maken.

Ons team

KRIS SPITSBAARD
CO-FOUNDER

BJORN BRIX
CO-FOUNDER

BEREND-JAN DE BRUIJN
BOUWKUNDIGE, 3D-MODELLEUR

SANDER BONGAARTS
BOUWKUNDIGE, 3D-MODELLEUR

BURAK KESKIN
BOUWKUNDIGE, 3D-MODELLEUR

RAJAI HUSSINI
GRAFISCH 3D ONTWERPER

BORKO DRAGOJLOVIC
IT DEVELOPER

GEZOCHT
FRONT-END DEVELOPER

GEZOCHT
STAGIARS BOUWKUNDE

GEZOCHT
STAGIARS VORMGEVING

FLEXIBELE SCHIL
BOUWKUNDIGEN, 3D MODELLEURS

FLEXIBELE SCHIL
IT DEVELOPERS

Raad van Advies

EDUARD VAN DER KUN
FINANCE SPECIALIST

ROY MIEROP
ORGANISATIE EXPERT

CUNO VAN STEENHOVEN
VASTGOED EXPERT

GUUS VERDUIJN
VASTGOED EXPERT

Contact

BEZOEKADRES

Franz-Lisztplantsoen 200, 5e verdieping, 3533JG Utrecht
info@luxsinsights.com

Copyright © 2018 – Luxs Insights B.V.